คธง-พ-อ-กต-คงมน002.jpg

กองเบิกจ่ายพิเศษนาวาอากาศเอก คมฤทธิ วรคามิน

ผู้อำนวยการกองเบิกจ่ายพิเศษ
กรมการเงินกลาโหม
                   ภารกิจ  

                             มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ดำเนินการเบิกเงินงบประมาณ ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
                  พิเศษการดำเนินการฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการ
                  กองเบิกจ่ายพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม