ระบบงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ กง.กห.

     -  วิธีการอัพเดทเวอร์ชั่นระบบควบคุมการเบิกจ่าย
     -  วิธีแก้ไขปัญหา Print แล้วมีพื้นหลังสีเทา

 

     -  Download โปรแกรม Update version 2.43.2

download-button-plain-(1).png 

 

 
เวอร์ชันเก่า 

UpdateProgram v.2.38.rar

UpdateProgram v.2.35.rar

 

-  Download โปรแกรมระบบควบคุม กรณี ไม่สามารถใช้งานได้ 

- โปรแกรมหลักของระบบควบคุม
- crystal report 32 bit
- Microsoft .NET Framework  4.0
- โปรแกรม Oracle Database Software client32

- คู่มือการติดตั้ง โปรแกรมระบบควบคุม

 กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม