ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ... ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่ 17 ก.ค.63 - 17 ส.ค.63)
เสนอความคิดเห็นมายัง e-mail: dfd.frs_1@mod.go.th

   
          เอกสารประกอบดังนี้:
 
                       1. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

                       2. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ (กฤษฎีกา)

                       3. ร่างบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกลาโหม แก้ไข 16-6-63

                       4. ร่างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม
Page views: 276
กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม